Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odborné vzdělávací akce pedagogů z projektu Plzeňského kraje 2021 – 2023
Odesílatel Jana Dvořáková
Organizace odesílatele Plzeňský kraj [IČO: 70890366]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 15:55:16
Předmět Výzva k podání nabídek

spis zn.: ZN/427/ŠMS/21
č.j.: PK-ŠMS/4332/21

Vážení,
Plzeňský kraj, jako zadavatel VZ Vás tímto vyzývá, k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Odborné vzdělávací akce pedagogů z projektu Plzeňského kraje 2021 – 2023“. Přílohou Vám zasíláme Zadávací dokumentaci.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8566.html .
Na této adrese je Zadávací dokumentace včetně všech příloh, přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese (v sekci „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“) pak naleznete i případné dodatečné informace.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je stanoven do 23. 6. 2021 do 15:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
Plzeňský kraj


Přílohy
- Zadávací dokumentace_signed.pdf (504.00 KB)