Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Asfaltový povrch dvora U Kapličky
Odesílatel Tomáš Bek
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2021 12:00:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

zasílám Vám Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 a PŘÍLOHU č. 3 b – soupis prací a výkaz výměr-NOVÝ.

S pozdravem Ing. Tomáš Bek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (550.96 KB)
- PŘÍLOHA č. 3 b – soupis prací a výkaz výměr-NOVÝ.xlsx (51.55 KB)