Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup pístových zvedáků pro osobní a nákladní vozidla
Odesílatel Jan Kronďák
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 14:24:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel na základě dotazu dodavatele uveřejňuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel trvá minimálně na technických podmínkách a parametrech, které uvedl v ZD. To nevylučuje možnost, aby dodavatel nabídl technické podmínky nebo parametry lepší.
Před vyhlášením této zakázky byl zadavatelem proveden průzkum trhu. Na jeho základě dostal odpovědi od více dodavatelů, což vylučuje možnost, že by existoval pouze jediný dodavatel.

Technické podmínky a technické parametry nemusí zadavatel určovat podle českých a evropských technických norem, tzn. že se nikde nezmiňuje o tom, že požaduje splňění nějaké české nebo evropské technické normy. V případě, že tomu tak někde je - např. synchronizace zvedáku, tyto normy existují a mají své opodstatnění.

Původní zpráva

Datum 30.03.2021 14:15:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
Na základě zveřejněné technické specifikace k výběrovému řízení na dodávku zvedáků se na Vás obracíme s následujícím dotazem :

Trvá zadavatel bezvýhradně na technických podmínkách, které dle našeho názoru v kombinaci uvedených technických parametrů, v podstatě předurčují jediného výrobce a současně jediného dodavatele pro ČR?

Dle našeho názoru neexistují žádné české ani jiné evropské technické normy (ani jiné předpisy pro zvedací zařízení), které uvádí a požadují takto detailní parametry.

Děkujeme předem za odpověď.