Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace fasády budovy školy Křimická 3, Plzeň
Odesílatel Václav Štrunc
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 16:40:07
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - oprava

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (na základě došlého dotazu), byla kontrola stažitelnosti Přílohy č. 3 a), tj. projektové dokumentace, která proběhla v pořádku.


Přílohy
- 951-21-CN_VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DKOKUMENTACE Č.1.pdf (741.67 KB)