Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky antigenních testů pro příspěvkové organizace PK - sociální oblast
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 06:37:36
Předmět Výzva k podání nabídek

spis zn.: CN/49/CN/21
č. j.: 920/21/CN

Vážený pane, Vážená paní,
jako pověřená osoba centrálního zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávky antigenních testů pro příspěvkové organizace PK - sociální oblast“, Vám tímto zasílám Výzvu k podání nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadávání této veřejné zakázky se řídí postupy pro zadávání zakázek, zařazených do III. skupiny, upravenými ve Směrnici Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8431.html
Na této adrese je Výzva k podání nabídek včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese (v sekci „Veřejné dokumenty“) pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 8. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
Centrální nákup, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_AGT.pdf (808.40 KB)