Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Automatický čistič roštů pro kravín Horšov
Odesílatel Petra Matějková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2021 10:58:20
Předmět Výzva

Vážení,
jako administrátor veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Automatický čistič roštů pro kravín Horšov" Vám zasílám Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh k podání nabídky.

Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh je rovněž volně k dispozici ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8349.html u příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky). Na stejné adrese pak naleznete i případné vysvětlení zadávacích podmínek.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 5.3.2021 do 10:00 hodin.

S pozdravem
Bc. Petra Matějková
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_P.docx (112.28 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (20.19 KB)
- Příloha č. 2 - Technická specifikace.docx (13.78 KB)
- Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy.docx (37.45 KB)
- Příloha č. 4 - Vzor prohlášení.docx (19.54 KB)