Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1: Stříkačky injekční dvoudílné
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2020 08:11:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 13. 10. 2020

Spis. zn.: CN/142/CN/20
Č.j.: 4196/20/CN

Vážení,
zasíláme Vám tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje a.s."

Vysvětlení ZD je v přiloženém dokumentu „Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 13. 10 2020“
Vysvětlení ZD č. 2 bylo dnes uveřejněno v detailech příslušných částí a to části 1, 2, 3, 4, 5 a 6 VZ, v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adresách:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8114.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8115.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8116.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8117.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8118.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8119.html
Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována do 22. 10. 2020 do 10:00 hodin
s pozdravem
Mgr. Renata Janoušková
administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
renata.janouskova@cnpk.cz
tel: +420 770 136 841


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 13. 10.2020_sign.pdf (623.52 KB)