Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 6: Injekční jehly
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2020 13:43:11
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. 9. 2020

Vážení,
zasíláme Vám tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, k veřejné zakázce s názvem „Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje a.s."
Vysvětlení ZD je v přiloženém dokumentu „Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 25. 9 2020“.
Vysvětlení ZD č. 1 bylo dnes uveřejněno v detailech příslušných částí a to části 1, části 2 a části 6 VZ, v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adresách:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8114.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8115.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8119.html
Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována do 22. 10. 2020 do 10:00 hodin.

s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
renata.janouskova@cnpk.cz
tel: +420 770 136 841


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 25. 9. 2020.pdf (623.10 KB)