Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rehabilitace sklepů pod východním křídlem - II. etapa - kovářské práce
Odesílatel Štěpánka Hamatová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2020 16:34:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v s souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_E-ZAK_Vzor.docx (84.36 KB)