Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část A: Břišní roušky předeprané, nesterilní s RTG nití
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2020 08:39:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20.2.2020

Vážení,
zasíláme Vám tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem " Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje ".
Vysvětlení ZD je v přiloženém dokumentu „Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 20. 2. 2020“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 bylo dnes uveřejněno v detailu VZ v aplikaci E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7664.html a dále v detailu části A VZ, které se Vysvětlení č.3 ZD týká.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému upřesnění a vysvětlení zadávacích podmínek neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel přikládá novou Přílohu č. 2 ZD_Návrh Rámcové dohody_ve znění Vysvětlení ZD č.3.

s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
Centrální nákup, příspěvková organizace
renata.janouskova@cnpk.cz
tel: +420 770 136 841


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3_ze dne 20.2.2020.pdf (264.68 KB)
- Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové dohody_ve znění Vysvětlení ZD č.3.docx (61.20 KB)