Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Odesílatel Dana Kocová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2019 10:52:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. aktualizované Přílohy č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo
AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SOD BUDE POUŽIT DO NABÍDEK


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (850.46 KB)
- Příloha č. 2 ZD Návrh SoD VE ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZD Č. 3.docx (86.24 KB)