Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Odesílatel Dana Kocová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2019 10:46:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Upravená Příloha č. 4 ZD - Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci + vyjádření HZS a KHS PK


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (282.72 KB)
- Příloha č.4 ZD_Prohl. o způsobilosti a kvalifikaci.docx (62.99 KB)
- Příloha vysvětlení ZD č. 1 Hygiena.pdf (665.43 KB)
- Příloha vysvětlení ZD č. 1 HZS.pdf (797.23 KB)