Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje
Odesílatel Jarmila Pechátová
Organizace odesílatele Plzeňský kraj [IČO: 70890366]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2019 15:34:59
Předmět Výzva k podání nabídky na VZ

Výzva k podání nabídky na předmětnou VZ. Za vaše nabídky předem děkujeme.
S pozdravem Jarmila Pechátová, odbor informatiky KUPK


Přílohy
- podepsaná Výzva k podání nabídky - final na EZAK.pdf (204.61 KB)