Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna střešní krytiny na budově č. 202 v KN, a. s.
Odesílatel Václav Štrunc
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2019 17:50:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMETACE č. 1, jehož součástí je aktualizovaná příloha s názvem:
- Příloha č.4_Prohlášení o kvalifikaci_20190828


Přílohy
- 3533-19-CN_VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1_20190828.pdf (70.02 KB)
- Příloha č.4_Prohlášení o kvalifikaci_20190828.docx (34.39 KB)