Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy budovy č. p. 202 pro sociální lůžka
Odesílatel Eduard Korunka
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2019 13:41:56
Předmět Výzva k podání nabídka - Zadávací dokumentace

Vážení, z pověření zadavatele zasílám Výzvu k podání nabídky - Zadávací dokumentaci.
S pozdravem

Ing. Eduard Korunka
odborný referent

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň
tel: +420 377 224 260
mobil:+420 775 885 893
E-mail: eduard.korunka@cnpk.cz
www.cnpk.cz


Přílohy
- Výzva_ZD_sociální lůžka 202 Klatovy_V1.docx (91.13 KB)