Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zámek Hradiště - rehabilitace sklepů - 1. etapa
Odesílatel Dana Kocová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2019 16:02:15
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce: Zámek Hradiště - rehabilitace sklepů - 1. etapa

v zastoupení zadavatele:
Ing. Dana Kocová
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň
E-mail: dana.kocova@cnpk.cz
www.cnpk.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (485.59 KB)