Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce topení - školní pavilon B – 2. vyhlášení
Odesílatel Petra Matějková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2019 14:36:44
Předmět Výzva

Vážení,
jako administrátor veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce topení – školní pavilon B“ pro zadavatele, kterým je Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň Vám zasílám Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh k podání nabídky.

Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh je rovněž volně k dispozici ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_102.html u příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky). Na stejné adrese pak naleznete i případné vysvětlení zadávacích podmínek.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 20. 3. 2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem
Bc. Petra Matějková
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky.docx (66.71 KB)