Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, část 2d
Odesílatel Ludmila Kvardová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 09:08:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- ZD - II 605 okr.Ro a PS část 2d.pdf (439.68 KB)