Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka nábytku do učebních prostor chemie - Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21
Odesílatel Lenka Vaculíková
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2018 13:34:14
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

jako administrátor veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka nábytku do učebních prostor chemie – Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21“
“pro zadavatele, kterým je Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21 Vám zasílám Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh k podání nabídky.

Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh je rovněž volně k dispozici ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5638.html u příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky). Na stejné adrese pak naleznete i případné vysvětlení zadávacích podmínek.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 23.05.2018 do 10:00

S pozdravem
Lenka Vaculíková
odborný referent
Centrální nákup, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (359.49 KB)
- Přílohy č.1 - 7 Výzvy.zip (1.07 MB)