Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen
Odesílatel Vladimír Greger
Organizace odesílatele Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 [IČO: 00077631]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2018 10:43:18
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen", Vám tímto zasíláme Výzvu k podání nabídky.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele v detailu příslušné veřejné zakázky.
Nejpozdější termín pro podání nabídky je 11. 5. 2018 do 13.30 hodin.
s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
externí pracovník
Střední škola Horažďovice
Blatenská 313, Horažďovice PSČ 341 01
e-mail: renata.janouskova@cnpk.cz
tel.: 770 136 841


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_ep.docx (134.11 KB)