Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (2. vypsání)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavba řeší zejména statické zajištění svahu pod komunikací II. třídy, který je vlivem stávajícího uspořádání a zatížení dopravou nestabilní.
Společně s provedením opěrné zdi, která je navržena jako monolitický železobetonový práh založený pomocí 366 ks mikropilot s lanovým kotvením do rostlého svahu a s provedením nové konstrukce silnice v opravovaném úseku o navržené tloušťce 0,48 m. Více viz předmětná PD a soupis prací.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Ing. Martina Tyrová, tel. 377 172 516, e-mail: martina.tyrova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.06.2022 10:00
Datum zahájení: 13.05.2022 14:00
Odpovědné zadávání: