Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/605 Stříbro-oprava
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je provedení opravy povrchu a odvodnění silnice II/605 ve Stříbře dle PDPS a přiloženého soupisu prací s názvem "II/605 Stříbro-oprava" z 09/2018 , zpracované inženýrskou projekční kanceláří BOULA IPK s.r.o. Oprava úseku silnice II/605 začíná cca. 50 m za křižovatku s MK u benzinové pumpy a končí cca. 112 m před okružní křižovatkou se silnicemi II/193 a II/230. Oprava tohoto úseku silnice obsahuje úpravu zpevněné krajnice s okrajovou částí komunikace (betonové vodící proužky) a části dlážděného odvodnění v délce 749 m. Oprava povrchu silnice spočívá v části úseku odstraněním silniční žulové dlažby a v další části úseku silnice se provede odfrézování starého povrchu tl. 100 mm s následnou pokládkou podkladní, ložné a obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltobetonu v celkové délce 519 m. Dále je součástí opravy silnice oprava silničních propustků, zpevněných krajnic, odvodnění, zhotovení nového VDZ a provedení DIO včetně jeho zajištění. Oprava silnice II/605 je podrobně popsána v technické zprávě PDPS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Markéta Pěčková, tel: 725 401 330, e-mail: marketa.peckova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 27.03.2019 10:00
Datum zahájení: 06.03.2019 14:00