Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy DMVS PK
Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 22.10.2018 10:00
ICT vybavení 2018 pro SPŠ dopravní Plzeň
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 05.10.2018 11:00
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - C-rameno
Stodská nemocnice, a. s.
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 07.11.2018 09:00
Oprava vzduchotechniky stravovací část Karlovarská "nákup strojů a technologického vybavení stravovací části Karlovarská"
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
podlimitní Zadáno 19.09.2018 25.10.2018 10:00
Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív - digitalizace památky
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 12.10.2018 10:00
Oprava fasády budovy Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - 1. etapa
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2018 25.09.2018 10:00
IP pracoviště pro VOŠ a SPŠE Plzeň - 3. vyhlášení
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018 27.09.2018 09:00
Zabezpečení kvality pitné vody dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. v DSS Liblín
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 25.09.2018 10:00
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)
Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 10.09.2018 28.11.2018 10:00
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)
Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 10.09.2018 28.11.2018 10:00
Vybavení šaten odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 09:30
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – elektronika a SW
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 11:00
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 10:30
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – nářadí a nástroje
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 10:00
Rekonstrukce domu Zahradní 502, Tachov-depozitář, 1.etapa - 3.vyhlášení
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 05.09.2018 24.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016