Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Klatovská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2019 18.12.2019 09:00
Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 11753-1 v obci Chocenický Újezd
podlimitní Zadáno 09.12.2019 10.08.2020 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Rokycanská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 17.12.2019 09:00
Kancelářské potřeby pro Plzeňský kraj 2020 - včetně náhradního plnění - II. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 16.12.2019 10:00
Vybavení multifunkční učebny a dovybavení školy IT technikou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 08:30
OOPP pro SÚSPK 2020
podlimitní Zadáno 04.12.2019 07.01.2020 10:00
Nákup serverového řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 13.12.2019 09:00
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Stodská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 12.12.2019 09:00
Projektová dokumentace – Výstavba výukových prostor pro učební obory na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 16.12.2019 09:00
Část 01 - Příslušenství k operačnímu stolu
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 03 - EKG přístroj
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 04 - Rehabilitační vany
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 05 - Ventilátor pro neinvazivní ventilaci
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 06 - Polohovací lůžko pro Multi JIP
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 07 - Přístrojové vybavení pro ORL
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016