Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/18017 Vjezdová brána Ejpovická ul., Kyšice
Odesílatel Martina Tyrová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 14:22:32
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- ZD - vjezdová brána Ejpovická Kyšice.pdf (874.14 KB)