Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zámek Hradiště - rehabilitace sklepů - 1. etapa
Odesílatel Dana Kocová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 13:01:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. aktualizované Přílohy Výzvy č. 4 a 5, které uchazeči použijí do svých nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.docx (31.29 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy Prohlášení o způsobilosti_kvalifikaci.docx (36.30 KB)
- Příloha č. 5 Výzvy Seznam případných poddodavatelů .docx (23.75 KB)