Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/186 Průtah Plánice
Odesílatel Ludmila Kvardová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2019 14:12:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.6 - Plánice.pdf (346.37 KB)