Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/186 Průtah Plánice
Odesílatel Ludmila Kvardová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2019 09:33:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.4-Plánice.pdf (346.00 KB)