Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/186 Průtah Plánice
Odesílatel Ludmila Kvardová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2019 15:11:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení ZD (č.1).pdf (348.05 KB)
- Příloha č. 3-1a)- soupis prací .xlsx (246.70 KB)
- Příloha č. 3-1b)-soupis prací.xls (273.19 KB)
- Příloha č. 3 - 1c)-rekapitulace .xlsx (13.93 KB)