Veřejná zakázka: Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9687
Systémové číslo: P22V00000464
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.05.2022
Nabídku podat do: 03.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace. Předmětem stavby je vybudování pětiramenné okružní křižovatky v místě křížení silnice II/190 a plánovaného obchvatu sil. II/191 včetně vybudování chodníků a veřejného osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 912 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy