Veřejná zakázka: II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8435
Systémové číslo: P21V00000118
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. II/169 v úseku Rabí - Sušice o délce 6.643 m.
Návrh opravy spočívá v částečném odfrézování stávajících asfaltových vrstev, provedení ošetření trhlin, pokládka nové vyrovnávací, ložné a obrusné vrstvy. V rámci stavby bude provedeno pročištění stávajících propustků, úprava vtoků a nátoků a jejich vyspravení sanační maltou. Dále bude provedeno osazení svodidel, směrových sloupků, vodorovného dopravního značení a zpevnění krajnic.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 545 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy