Veřejná zakázka: Střecha na objektu Křimická 862/3, Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7766
Systémové číslo: P20V00000088
Datum zahájení: 16.03.2020
Nabídku podat do: 01.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střecha na objektu Křimická 862/3, Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště na objektu ISŠŽ, Křimická 862/3, Plzeň.
Vlastní provedení opravy střechy a zateplení střechy obsahuje přípravu podkladu, odstranění a vyčištění plochy střechy, odstranění nesoudržných částí krytiny, prořezání a vyrovnání boulí. Osekání omítek atiky a vylepení izolantem + nová omítka. Provedení zateplení střešního pláště ve dvou vrstvách s polystyrenem EPS100S tl. - 300 mm, samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií tl.3mm.+ přetavení, nosná vložka je polyesterová rohož, na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií, při zachování stávajícího sklonu a odvodnění střechy. Skladba střechy bude kotvená do stávajícího horního pláště dvouplášťové ploché střechy. Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Odvětrání ploché střechy bude zajištěno osazením plastových odvětrávacích tvarovek. Oprava střechy bude dále obsahovat:
- Opravu soustavy hromosvodu střechy – kompletní výměna ve stávající trase, včetně svodů.
- Výlez na střechu budou zvýšen min o 40 cm a provedeny s novými zateplenými, zamykatelnými poklopy.
- Proběhne demontáž stávajících střešních vtoků a navazujícího kanalizačního potrubí, osazeny nové vnitřní dvoustupňové vtoky DN 150 s ochrannou vtokovou mřížkou.
- Provedení klempířských prvků, oplechování v souladu s ČSN 73 3610, oplechování atiky a atikové římsy.
- Zámečnické prvky, tj. ocelové přístřešky na severní straně budou pro možnost zateplení stěny, upraveny - plechová krytina bude zkrácena.
- Po realizaci bude provedena revize nově namontovaného hromosvodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 461 230 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
 • IČO: 00523925
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 209/13
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 222726

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky