Veřejná zakázka: III/18312 – Opěrná zeď Lštění - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7694
Systémové číslo: P20V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.01.2020
Nabídku podat do: 07.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/18312 – Opěrná zeď Lštění - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy stávající opěrné zdi v intravilánu obce Lštění - silnice III/18312 a oprava navazující části silnice III/18312. Účelem stavby je zajištění stability zemního tělesa komunikace III/18312. Celková délka stávající zdi je 53 m, výška 1,18- 2,85 m. Vzhledem k umístění opěrné zdi je její oprava řešena v úsecích mimo štíty objektů (délka cca 39 m) zřízením nového železobetonového věnce šířky 1,8 m a výšky 0,75 m z betonu C30/37 založeného na dvou řadách mikropilot. V lícové řadě budou svislé mikropiloty po 1,0 m v rubové řadě jsou vystřídány svislé a šikmé mikropiloty po 1,0 m.V úsecích podél štítů je stěna navržena jako samostatná železobetonová masivní zeď šířky 1,3 m a dl. 7,9 m a 6,28 m z betonu C30/37. Tyto úseky zdi se provedou do svislého výkopu zajištěného průběžnou rubovou řadou mikropilot, v hlavě zdi bude navazovat průběžný železobetonový věnec. Následně budou upraveny štítové zdi, budou uloženy drenážní trubky a prostor za úložným věncem bude v celé délce zdi odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 100 mm obetonovanou drenážním betonem dle VL 4. Vyvedení drenáže bude provedeno plnou trubkou HDPE DN 100 ze svahu za oběma konci zdi. Na římse je navrženo zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 bez výplně, výšky 1,1 m. V rámci stavby bude proveden přesun HUP. Následně bude provedena oprava navazující části komunikace. V rozsahu výkopu je navržena skladba ŠD 0,32 tl. 150 mm, SC C/8/10 tl. 150 mm, infiltrační postřik, ACP 22+ tl. 90 mm,spojovací postřik, ACL 16+ 60 mm, spojovací postřik a ACO 11+ tl. 40 mm. Mimo rozsah výkopu bude provedna výměna ložné a obrusné vrstvy. Stavba bude realizována za úplné uzavírky, veškerá doprava bude převedena na objízdnou trasu dle DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 193 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky