Veřejná zakázka: Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 7408
Systémové číslo: P19V00000459
Datum zahájení: 13.08.2019
Nabídku podat do: 27.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace nové kabelové elektro VN přípojky od stávajícího podpěrného bodu distr. vedení VN 22kV ( pozemek KN 577/16), dále nová kiosková trafostanice 22/0,4kV typ KN 1720 a kabelové vývody NN z TS pro objekty připojovaného areálu DOZP čp. 44 a čp.62 (pozemek KN st.44) a to v rozsahu a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace
 • IČO: 49207300
 • Poštovní adresa:
  44
  34022 Nýrsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368889

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 3. patro
318 00 Plzeň

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy