Veřejná zakázka: Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení – 2. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6148
Systémové číslo VZ: P18V00000109
Evidenční číslo zadavatele: OIM
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.02.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení – 2. vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající zejména v:
Stavební práce:
Předmětem plnění je přístavba, která prodlužuje východní křídlo o 6,5, resp. 4,7 m v celé jeho šířce 16,3 m. Přístavba je navržena po výšce obou podlaží tohoto křídla. Druhou část tvoří rekonstrukce stávající kuchyně a jídelny nemocnice v 1. PP.
Technologická část:
Vybavení kuchyně Stodské nemocnice a.s. varnou technologií - předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace, seznámení s obsluhou a uvedení do provozu zařízení stravovacího provozu. Jedná se o nové výrobky, jejichž soupis zařízení je uveden v příloze č. 3 (Projektová dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu prací a výkazů výměr, zpracovaná autorizovanou osobou).
Předmět plnění je vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu administrátora:
Centrální nákup, příspěvková organizace
pavilon 5, 3. patro, kancelář č. 1
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň
Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky