Veřejná zakázka: Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6121
Systémové číslo VZ: P18V00000082
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2018
Nabídku podat do: 26.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) s výkazem výměr a zadávací dokumentace.
Předmětem stavby je rekonstrukce propustku, který převádí silnici II/186 přes bezejmenný potok v obci Myslovice. Stávající propust bude odstraněn a nahrazen mostním objektem. Nový mostní objekt má délku přemostění 5. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická, opěry jsou též železobetonové, založení hlubinné na pilotách.
Výstavba mostu bude prováděna za úplné uzavírky sil. II/186.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 947 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GŘ SÚSPK, Koterovská 126, 326 00 Plzeň
poštou nebo osobně (podatelna 4. patro)
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky