Veřejná zakázka: II/186 Klatovy, Plánická ulice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6104
Systémové číslo VZ: P18V00000065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2018
Nabídku podat do: 22.02.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/186 Klatovy, Plánická ulice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava povrchu silnice II/186 v celkové délce 1,456 km ve městě Klatovy od silnice I/27 (Plzeňská ulice) před okružní křižovatku na konci města ve směru na Plánici. Jedná se o opravu krytu v ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická. V celém rozsahu úpravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, položena nová ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je sanace trhlin a podkladní vrstvy, úprava rozjezdů, úprava znaků inženýrských sítí, výměna šachtových poklopů (poklopy dodá správce kanalizace) a vodorovné dopravní značení.
Součástí stavby jsou také stavební úpravy v ulici Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Jedná se o úpravy pro zlepšení bezpečnosti dopravy a zejména chodců. Tyto úpravy řeší vybudování vysazených ploch v místech stávajících přechodů, doplnění míst pro přecházení, ochranný ostrůvek u křižovatky Dobrovského-Pražská, doplnění dlažby s reliéfním povrchem u přechodů a míst pro přecházení a úpravu autobusových nástupišť a zřízení přejezdných prahů na parkoviště v km 0,075 vlevo a vpravo. Dále je součástí stavby i úprava veřejného osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 368 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GŘ SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
poštou nebo osobně - podatelna 4. patro
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky